मेरा गद्य ब्लॉग - सोच विचार

Wednesday, December 28, 2011

हाइकु -छत्तीस गुण


छत्तीस गुण छत्तीस गुण 

मेल खाती कुण्डली 

फिर तलाक |


                        "प्रवेश " 

No comments:

Post a Comment