मेरा गद्य ब्लॉग - सोच विचार

Monday, December 26, 2011

हाइकु - घना कोहरा


हाइकु - घना कोहरा
                                            ठण्डा अलाव 

                                             सिसकते बदन 

                                             घना कोहरा |


                                                                               "प्रवेश " 

No comments:

Post a Comment