मेरा गद्य ब्लॉग - सोच विचार

Thursday, August 30, 2012

हाइकु - जवाब मिला

हाइकु - जवाब मिला

जवाब मिला
बनकर सवाल
नया बवाल  ।

                         " प्रवेश "

No comments:

Post a Comment